Shoptrader API docs

Image Description

Post - Product Option Values

Een product option is een product attribuut. Door product attributen aan producten te koppelen is het mogelijk om
kleuren, gewichten, confectiematen, eenheden, ect. te speficieren.

Een product option bevat definieert de naam van de product attribuut. Bijvoorbeeld: gewicht.
Een product option value definieert de naam van de waarde. Bijvoorbeeld: 100 gram, 1000 gram, ect.

Met deze OptionValues endpoint kun je meerdere option waarden toevoegen of wijzigen.

Parameters

Parameter Type Verplicht Omschrijving
token string Ja Token, wordt verstrekt door Shoptrader op verzoek
option_id int Nee De product option id
option_values array Ja Een multidimensionale array met daarin meerdere options_value entiteiten.

PHP Example (CREATING)

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomeinnaam.uwdomeinextentie';
$strOutput 'json';
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Post/OptionValues/?' $strOutput;  

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

$arrParams['option_id'] = 3;
$arrParams['option_values'] = array(
    
=> array(
            
'option_id' => 3,
            
'products_options_values_name' => '7 kg',
            
'products_options_color_hex' => 'FFFFFF',
    ),
    
=> array(
            
'option_id' => 3,
            
'products_options_values_name' => '8 kg',
            
'products_options_color_hex' => 'FFFFFF',
    ),
);

$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

// execute cURL, array, xml output
$strCurlData curl_exec($objCurl);
if (
$strCurlData === FALSE) {
    echo 
"cURL Error: " curl_error($objCurl);
} else {
    
print_r($strCurlData);
}

// execute cURL, array, xml output
// $strCurlData = curl_exec($objCurl);
// if ($strCurlData === FALSE) {
//    echo "cURL Error: " . curl_error($objCurl);
// } else {
//    $arrShopResult = json_decode($strCurlData, true);
//    print_r($arrShopResult);
// }
?>

Resultaat (json)

{
  "0": {
    "@attributes":{
      "option_value_id":14
    },
    "success":"Success"
  },
  "1":{
    "@attributes":{
      "option_value_id":15
    },
    "success":"Success"
  },
  "success":"OptionValue with IDs inserted successful:14, 15"
}

PHP Example (UPDATING)

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomein.uwdomeinextentie';
$strOutput 'json';
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Post/OptionValues/?' $strOutput;  

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['shopnr']         = 'shop1234';
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

$arrParams['option_values'] = array(
    
// 3 represents the option value id
    
=> array( 
            
'products_options_values_name' => '17 kg',
            
'products_options_color_hex' => '000000',
    ),
    
// 4 represents the option value id
    
=> array(
            
'products_options_values_name' => '18 kg',
            
'products_options_color_hex' => '000000',
    ),
);

$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

$strCurlData curl_exec($objCurl);
print_r($strCurlData);

?>

Resultaat (json)

{
  "0":{
    "@attributes":{
      "option_value_id":3
    },
    "success":"Success"
  },
  "1":{
    "@attributes":{
      "option_value_id":4
    },
    "success":"Success"
  },
  "success":"OptionValue with ID: 4 updated successful"
}