Shoptrader API docs

Image Description

Post - Product Option Value

Een product option is een product attribuut. Door product attributen aan producten te koppelen is het mogelijk om
kleuren, gewichten, confectiematen, eenheden, ect. te speficieren.

Een product option bevat definieert de naam van de product attribuut. Bijvoorbeeld: gewicht.
Een product option value definieert de naam van de waarde. Bijvoorbeeld: 100 gram, 1000 gram, ect.

Met deze OptionValue endpoint kun je één optie waarde toevoegen of wijzigen.
Mocht je meerdere option waarden toe willen voegen kies dan voor OptionValues.

Parameters

Parameter Type Verplicht Omschrijving
token string Ja Token, wordt verstrekt door Shoptrader op verzoek
option_id int Ja De product option id.

De product optie waarde zal aan deze product optie gekoppeld worden.
option_values array Ja De options_values array bevat de optie waarden en de option_id waaraan de optie waarde gekoppeld wordt

PHP Example (CREATING)

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomeinnaam.uwdomeinextentie';
$strOutput 'json';
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Post/OptionValue/?' $strOutput;    

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

$arrParams['option_id'] = 3;
$arrParams['option_values'] = array(
    
'option_value' => array(
        
'option_id' => 3,
        
'products_options_values_name' => '6 kg',
        
'products_options_color_hex' => 'FFFFFF',
    ),
);

$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

// execute cURL, array, xml output
$strCurlData curl_exec($objCurl);
if (
$strCurlData === FALSE) {
    echo 
"cURL Error: " curl_error($objCurl);
} else {
    
print_r($strCurlData);
}

// execute cURL, array, xml output
// $strCurlData = curl_exec($objCurl);
// if ($strCurlData === FALSE) {
//    echo "cURL Error: " . curl_error($objCurl);
// } else {
//    $arrShopResult = json_decode($strCurlData, true);
//    print_r($arrShopResult);
// }
?>

Resultaat (json)

{
  "@attributes":{
    "option_value_id":13
  },
  "success":"OptionValue with ID: 13 inserted successful"
}

PHP Example (UPDATING)

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomein.uwdomeinextentie';
$strOutput 'json';
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Post/OptionValue/?' $strOutput;    

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['shopnr']         = 'shop1234';
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

$arrParams['option_value_id'] = 13// product option value id
$arrParams['option_values'] = array(
    
'option_value' => array(
        
'products_options_values_name' => '6.8 kg'// New name
        
'products_options_color_hex' => 'FFFFFF'// New color hex
    
),
);

$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

$strCurlData curl_exec($objCurl);
print_r($strCurlData);

?>

Resultaat (json)

{
  "@attributes":{
    "option_value_id":"13"
  },
  "success":"OptionValue with ID: 13 updated successful"
}