Shoptrader API docs

Image Description

Post - Product Option

Een product option is een product attribuut. Door product attributen aan producten te koppelen is het mogelijk om
kleuren, gewichten, confectiematen, eenheden, ect. te speficieren.

Een product option bevat definieert de naam van de product attribuut. Bijvoorbeeld: gewicht.
Een product option value definieert de naam van de waarde. Bijvoorbeeld: 100 gram, 1000 gram, ect.

Met de product option endpoint kun je een product optie toevoegen of wijzigen.

Parameters

Parameter Type Verplicht Omschrijving
token string Ja Token, wordt verstrekt door Shoptrader op verzoek
option_id integer Nee Speficieer de option_id als je een bepaalde product optie wilt aanpassen.
options array Ja De options array bevat een option entiteit. Deze kan de volgende items hebben: products_options_name, products_options_track_stock, sort_order, dropdown.

PHP Example (CREATING)

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomeinnaam.uwdomeinextentie';
$strOutput 'json';
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Post/Option/?' $strOutput;        

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

$arrParams['options']['option'] = array(    
    
'products_options_name' => 'Gewicht',
    
'products_options_track_stock' => 0,
    
'sort_order' => 0,
    
'dropdown' => 1
);

$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

// execute cURL, array, xml output
$strCurlData curl_exec($objCurl);
if (
$strCurlData === FALSE) {
    echo 
"cURL Error: " curl_error($objCurl);
} else {
    
print_r($strCurlData);
}

// execute cURL, array, xml output
// $strCurlData = curl_exec($objCurl);
// if ($strCurlData === FALSE) {
//    echo "cURL Error: " . curl_error($objCurl);
// } else {
//    $arrShopResult = json_decode($strCurlData, true);
//    print_r($arrShopResult);
// }
?>

Resultaat (json)

{
  "@attributes":{
    "option_id":4
  },
  "success":"Option with ID: 4 inserted successful"
}

PHP Example (UPDATING)

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomein.uwdomeinextentie';
$strOutput 'json';
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Post/Option/?' $strOutput;        

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['shopnr']         = 'shop1234';
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

// Specify the product option (by product option id) you wish to update
$arrParams['option_id'] = 4;

// Specify the new values
$arrParams['options']['option'] = array(    
    
'products_options_name' => 'Gewichten',
    
'products_options_track_stock' => 0,
    
'sort_order' => 0,
    
'dropdown' => 1,
);

$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

$strCurlData curl_exec($objCurl);
print_r($strCurlData);

?>

Resultaat (json)

{
  "@attributes":{
    "option_id":"4"
  },
  "success":"Option with ID: 4 updated successful"
}