Shoptrader API docs

Image Description

Post - Manufacturer

Met deze API call is het mogelijk om een nieuwe manufacturer toe te voegen of een manufacturer te wijzigen

Parameters

Parameter Type Verplicht Omschrijving
token string Ja Token, wordt verstrekt door Shoptrader op verzoek
manufacturer_id int Nee Een merk wordt gewijzigd wanneer u een manufacturer_id opgeeft. Zonder manufacturer_id wordt er een nieuwe merk toegevoegd. Er wordt een controle uitgevoerd of het manufacturer_id bestaat.
De manufacturer_id valt buiten de manufacturers array. Alle andere waardes moeten in de manufacturers array staan. Bekijk het voorbeeld voor de opbouw.
manufacturers_name string Nee De merk naam.
manufacturers_seo_url string Nee De seo url van het merk in de winkel.
manufacturers_url string Nee De website van het merk.
description array Nee De beschrijvingen van het merk. Geef hierin alle talen op die bij uw winkel aanwezig zijn (voor wijzigen alleen de taal die u wilt wijzigen).

De volgende waardes kunnen in de array te zitten.
  • description (de beschrijving van het merk)
Bekijk het voorbeeld voor de opbouw.
meta array Nee Hierin kunt u uw meta gegevens van het merk opgeven. Geef hierin alle talen op die bij uw winkel aanwezig zijn (voor wijzigen alleen de taal die u wilt wijzigen).

De volgende waardes kunnen in de array te zitten.
  • manufacturers_meta_title (de meta titel die getoond wordt bij het merk)
  • manufacturers_meta_description (de meta beschrijving die getoond wordt bij het merk)
  • manufacturers_meta_keywords (de meta keywords die getoond worden bij het merk)
Bekijk het voorbeeld voor de opbouw.
images array Nee Geef hier op waar de afbeelding vandaan moet komen en de alt tekst De afbeelding wordt dan van die locatie opgehaald en opgeslagen in de winkel.
Een merk kan 1 afbeelding bevatten.

De volgende waardes dienen in de array te zitten.
  • image_source_url (url waar de afbeelding vandaan gekopieërd moet worden)
  • image_alt (de alt tekst van de afbeelding)
  • action (add of delete). LET OP: Bij delete wordt de afbeelding alleen uit de database gehaald. De afbeelding blijft op de server staan.
Bekijk het voorbeeld voor de opbouw.
merkenslider_enabled array Nee Of het merk in de merkenslider getoond moet worden.
merkenslider_url array Nee De url waar de afbeelding naar linkt als erop geklikt wordt.

PHP Example

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomeinnaam.uwdomeinextentie';
$strOutput 'xml';
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Post/Manufacturer/?' $strOutput;        

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

// $arrParams['manufacturer_id'] = 1;
$arrParams['manufacturers']['manufacturer'] = array(
    
'images'                => array(
        
'image'    => array(
            
'image_source_url'            => 'https://www.domeinnaam.nl/images/manufacturerimages/merkafbeelding.png',
            
'image_alt'                    => 'Afbeelding alt tekst',
            
'action'                    => 'add'
        
)
    ),
    
'manufacturers_name'    => 'Apple NL',
    
'manufacturers_url'        => 'www.apple.com',
    
'manufacturers_seo_url'    => 'apple_nl',
    
'description'                => array(
        
'dutch'    => array(
            
'description'            => 'Apple desc nl nieuw'
        
),
        
'english'    => array(
            
'description'            => 'Apple desc en nieuw'
        
)
    ),
    
'meta'                        => array(
        
'dutch'    => array(
            
'manufacturers_meta_title'            => 'meta title nl nieuw',
            
'manufacturers_meta_description'    => 'meta description nl nieuw'
        
),
        
'english'    => array(
            
'manufacturers_meta_title'            => 'meta title en nieuw',
            
'manufacturers_meta_description'    => 'meta description en nieuw'
        
)
    )
); 
// required

$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

// execute cURL, array, xml output
$strCurlData curl_exec($objCurl);
if (
$strCurlData === FALSE) {
    echo 
"cURL Error: " curl_error($objCurl);
} else {
    
print_r($strCurlData);
}

// execute cURL, array, xml output
// $strCurlData = curl_exec($objCurl);
// if ($strCurlData === FALSE) {
//    echo "cURL Error: " . curl_error($objCurl);
// } else {
//    $arrShopResult = json_decode($strCurlData, true);
//    print_r($arrShopResult);
// }
?>

Resultaat (array)

<?php
Array (
    [
type] => Array (
        [@
attributes] => Array (
            [
manufacturer_id] => 79
        
)
        [
success] => Success
    
)
    [
success] => Array (
        [
message] => Manufacturer with ID79 inserted successful
    
)
)
?>