Shoptrader API docs

Image Description

Get - Feature Template

Met deze API is het mogelijk om een kenmerk template uit te lezen

Parameters

Parameter Type Verplicht Omschrijving
token string Ja Token, wordt verstrekt door Shoptrader op verzoek
feature_template_id integer Ja ID van het kenmerk template

PHP Example

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomeinnaam.uwdomeinextentie';
$strOutput 'array'// default array
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Get/FeatureTemplate/?' $strOutput;        

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

// custom parameters
$arrParams['feature_template_id']     = 1;

$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

// execute cURL, array, xml output
$strCurlData curl_exec($objCurl);
if (
$strCurlData === FALSE) {
    echo 
"cURL Error: " curl_error($objCurl);
} else {
    
print_r($strCurlData);
}

// execute cURL, array, xml output
// $strCurlData = curl_exec($objCurl);
// if ($strCurlData === FALSE) {
//    echo "cURL Error: " . curl_error($objCurl);
// } else {
//    $arrShopResult = json_decode($strCurlData, true);
//    print_r($arrShopResult);
// }
?>

Resultaat (array)

<?php
Array (
    [
feature_templates] => Array (
        [
0] => Array (
            [@
attributes] => Array (
                [
feature_template_id] => 1
            
)
            [
feature_template_name] => Array (
                [
dutch] => Array (
                    [
0] => Array (
                        [
feature_template] => Groep 3
                    
)
                )
                [
english] => Array (
                    [
0] => Array (
                        [
feature_template] => Group 3
                    
)
                )
            )
        )
    )
)

?>