Shoptrader API docs

Image Description

Delete - Product Option Value

Met deze API call is het mogelijk om een product optie waarde te verwijderen.

Parameters

Parameter Type Verplicht Omschrijving
token string Ja Token, wordt verstrekt door Shoptrader op verzoek
option_values array Ja Hierin kun je de opties waarden defnieren die je wilt verwijderen. Daarnaast kan het verwijderen gepersonaliseerd worden.

Het is mogelijk om de koppeling tussen artikel opties en artikelen te ontkoppelen.

  • keep_values
  • unlink_from_product
Bekijk het voorbeeld voor de opbouw.

PHP Example

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomeinnaam.uwdomeinextentie';
$strOutput 'json';
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Delete/OptionValue/?' $strOutput;    

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

// Custom param
$arrParams['option_values'] = array(
    
=> array(
        
'option_value_id' => 2,
        
'unlink_from_product' => true,
    ),
);


$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

// execute cURL, array, xml output
$strCurlData curl_exec($objCurl);
if (
$strCurlData === FALSE) {
    echo 
"cURL Error: " curl_error($objCurl);
} else {
    
print_r($strCurlData);
}

// execute cURL, array, xml output
// $strCurlData = curl_exec($objCurl);
// if ($strCurlData === FALSE) {
//    echo "cURL Error: " . curl_error($objCurl);
// } else {
//    $arrShopResult = json_decode($strCurlData, true);
//    print_r($arrShopResult);
// }
?>

Resultaat (json)

{
    "option_value_2":{
        "message":{
            "type":{
                "success":"Success"
            },
            "success":{
                "message":"Option value with ID: 2 deleted successful"
            }
        }
    }
}