Shoptrader API docs

Image Description

Delete - Categories

Met deze API call is het mogelijk om categorieë te verwijderen. U kunt per categorie die u verwijderd opgeven of u de producten naar een andere categorie toe wilt zetten en of u de afbeeldingen wilt verwijderen of bewaren.

Parameters

Parameter Type Verplicht Omschrijving
token string Ja Token, wordt verstrekt door Shoptrader op verzoek
categories array Nee Hierin kunt u meerdere categorieën aangeven die u wilt verwijderen. Wanneer u meerdere categorieën tegelijk wilt toevoegen dan dient u dit te scheiden door category1, category2 enz.

  • category_id
  • keep_products (0 of 1)
  • move_to (categorie waar de producten naar toe moeten)
  • keep_image (0 of 1). LET OP! Bij verwijderen van images geldt dit ook voor de producten als keep_products 0 is
Bekijk het voorbeeld voor de opbouw.

PHP Example

<?php
ini_set
('max_execution_time'0);

$strApiBaseUrl 'uwdomeinnaam.uwdomeinextentie';
$strOutput 'xml';
$strUrl 'http://' $strApiBaseUrl '/Api/Delete/Categories/?' $strOutput;        

// standaard parameters
$arrParams = array();
$arrParams['token']         = '8f00f89310945a0ca35666c8c9ced2e314e37aa6c32e900932e19902b42208767';

$arrParams['categories'] = array(
    
'category1'    => array(
        
'category_id'        => 79// all required
        
'keep_products'        => 0// keep products
        
'move_to'            => 0// category_id where the products need to go to
        
'keep_image'        => // also deletes product images if keep_products = 0
    
)//,
    // 'category2'    => array(
        // 'category_id'        => 67, // all required
        // 'keep_products'        => 0, // don't keep products
        // 'move_to'            => 0, // not needed, set to 0
        //'keep_image'        => 1 // also deletes product images if keep_products = 0
    // )
);

$objCurl curl_init();
curl_setopt($objCurlCURLOPT_URL$strUrl);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_USERAGENT'Shoptrader');
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTtrue);
curl_setopt($objCurlCURLOPT_POSTFIELDShttp_build_query($arrParams));

// execute cURL, array, xml output
$strCurlData curl_exec($objCurl);
if (
$strCurlData === FALSE) {
    echo 
"cURL Error: " curl_error($objCurl);
} else {
    
print_r($strCurlData);
}

// execute cURL, array, xml output
// $strCurlData = curl_exec($objCurl);
// if ($strCurlData === FALSE) {
//    echo "cURL Error: " . curl_error($objCurl);
// } else {
//    $arrShopResult = json_decode($strCurlData, true);
//    print_r($arrShopResult);
// }
?>

Resultaat (array)

<?php
Array (
    [
category_79] => Array (
        [
products] => Array (
        )
        [
message] => Array (
            [
type] => Array (
                [
success] => Success
            
)
            [
success] => Array (
                [
message] => Category with ID79 deleted successful
            
)
        )
    )
)
?>